enarmet tyveknægt

ZuZ.dk

Et kig tilbage på en svunden tid... i mit lille museum om antikke enarmede tyveknægte


En masse billeder af tyveknægte jeg har fixet gennem årene...

                                                                               

                                                                                 

                                                                                                                         

Tidlig Diamond 3 star
Sega Bell 1951
Victory fra Bakken
Mad Money
Bonus star
Tidlig Diamond star
Bonus
Lord Sega
Continental
Bonanza Star

Sega automater